Upozornění

Chystáte se vstoupit na stránky s erotickou a sexuální tematikou, přečtěte si proto prosím pozorně následující instrukce:

Stisknutím tlačítka 'VSTOUPIT' potvrzuji, že

1. je mi více než osmnáct (18) let a že jsem tedy dosáhl zletilosti;

2. pokud se nacházím ve státě, ve kterém je hranice zletilosti stanovena odlišně od předpisů České republiky, potvrzuji, že splňuji veškeré podmínky zletilosti v daném státě a že je mi více než 18 let a že vstup na tyto stránky není omezen, nebo zakázán předpisem státu, v němž se nacházím, nebo jehož jsem státním příslušníkem;

3. souhlasím s tím, že sexuálně orientovaný materiál jsem oprávněn užívat jen v soukromí a to výlučně pro svou osobní potřebu;

4. sexuálně orientované materiály mne neurážejí, nepohoršují , nebo jinak neohrožují a na uvedené stránky vstupuji dobrovolně;

5. neposkytnu a ani přímo, či nepřímo neumožním přístup k materiálům získaným na těchto stránkách osobám mladším osmnácti let, ani jiným osobám, které nesplňují podmínky uvedené v tomto prohlášení.

Pokud nesplňujete byť i jednu podmínku uvedenou pod body 1 až 5, opusťte prosím ihned tyto stránky.

Pokud splňujete všechny podmínky uvedené pod body 1 až 5, jste oprávněni vstoupit.

Souhlasím a potvrzuji výše uvedené.

VSTOUPIT   ODEJÍT